admin

Privacy Policy

Privacy Policy Zonwering Helmink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Zonwering Helmink houdt zich in alle gevallen aan […]

Privacy Policy Meer lezen »

Algemene voorwaarden

CBW-ERKEND VOORWAARDEN VOOR OVEREENKOMST OP AFSTAND VOORWOONWINKELS Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 juli 2017 ARTIKEL 1 – Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/opdrachtnemer, deelnemer  aan de SG CBW, die met de afnemer een overeen- komst aangaat of wil aangaan; De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer

Algemene voorwaarden Meer lezen »

Call Now Button